Tube Radio Feilo ShangHai 飛樂 261-11, 6P1 中國好聲音

http://wp.me/ph3BR-1NW

 

前文再續書接上一回, 這兩個月對真空管收音機有了進展. 出聲了, 收台了, 音調嘶叫解決了, 剩下最終極的改善行動了.

注意看短片裡面, DMM 顯示3.5V 和 8.9V時候, 聲音的差別, 總算有把握把6P1放大器恢復到 CLASS-A 的工作狀態, 讓聲音聽起來更高保真, 雖然不是HIFI, 但也要致力不失真.

 

h_ttps://youtu.be/bE2XGaZ2sAE

 

 

為了繼續玩, 讀了 SELF-BIAS, 自動偏壓, 自偏壓等等的資料, 也循前輩指引的方向研讀了 6P1 構成的音頻放大電路, 掌握了比較多的基礎知識, 例如這帖, http://www.crystalradio.cn/thread-955080-1-1.html

總結一下, 6P1 自偏壓的設計, 只要有陰極電阻, 陰極電流使電壓(Vk) 呈現正壓, 因為柵欄極電阻Rg (470k) 也是接地, 電流使柵欄極電壓(Vg)大約是由3V變成6.8V. 總體而言, Vk增大, Vg也會上升, 但是陰極電流和陽極電流因此減少, 實驗數據可以說明. 陰極電壓始終比柵欄極電壓高, Vk > Vg, 但是小於陽極高壓, 所以形成自動偏壓, 大概理解是這樣.

到最後, 讀書完畢, 懷疑6P1的偏壓有問題得到證實, 找到唯一的一個100歐姆的電阻, 實驗, 串聯原來的51歐姆陰極電阻, 讓6P1的陰極電阻達到151歐姆, 測量各點電壓並且接MP3試音, 果然聲音失真的問題得到極大改善, 清晰很多並且沒有了聲音悶塞的現象. 當初懷疑偏壓3.5V過低, 也不太明白所謂負偏壓的說詞. 現在得到了證實, 加大陰極電阻後, 陰極電壓8.9V, 算出來陰極電流 = 8.9V/150 ohm = 59mA, 同時供電壓也從231V回升到238V, 陽極電流按照220V變壓器的直流電阻80歐姆來算, 靜態電流從88mA降低到63mA. 這樣的結果符合實際狀態, 整體電流減低, 所以變壓器和6Z4的負載變輕, 因此整流後的供電電壓回升到238V. 看來繼續把6P1的陰極電阻加大, 有機會進一步降低總計電流.

雖然沒有器材, 用手機加上APP, 輸出SINE訊號, 透過6P1放大器, 這個收音機的喇叭可以輸出聲音頻率由50HZ到15KHZ左右, 再上去就完全聽不到了, 算不上 HIFI, 不過修復和改善的結果讓人滿意.

特別在實驗過程中, 設計了動態介入兩種陰極電阻, 在151歐姆和原來51歐姆的之間的切換, 並且拍了視頻, 錄音的部分很明顯可以聽到改善後和原來的分別, 算是一個學成.

Feilo 261-11 6P1 Rk test, rk-150-ohm
Feilo 261-11 6P1 Rk test, rk-150-ohm

 

另外的疑問, 如果 Vg 增大, 意思就從柵欄流過 Rg (470K電阻, R2) 的電流也增加了, 算一下,

3V/470K = 0.006 mA, (Rk = 51 ohm)

6.8V/470K = 0.0145 mA, (Rk = 151 ohm)

雖然增加了約一倍, 不過還是很小很小, 應該是OK的.

而陽極電流, 顯然降低了, 但是按照 DATASHEET 顯示 70mA max, 63mA 的估算值也接近建議最大使用極限. 有需要的話就再買幾毛錢的電阻繼續實驗進一步調低, 不過看來又是幾個月以後的玩意了.

 

Tube Radio Feilo ShangHai 飛樂 261-11, 6P1 音頻放大

http://wp.me/ph3BR-1Ny

 

%e9%a3%9b%e6%a8%82261-11

收音機重要的功能就是接收電台廣播然後從小喇叭送出聲音. 一休曾經問過俺為要用小喇叭放音? 原來在學校就只有那麼一兩個人會聽收音機, 所以大部分同學都不知道這套節目, 693KHZ在中國或者短波在全世界大部分地方都可以接收到中國之聲. 這個電台一直都有那套小喇叭的節目, 同學們, 試試看聽聽看, http://china.cnr.cn/xlbgb/, 小喇叭就是播送小喇叭的節目.

除了聽節目, 繼續研讀學習真空管收音機, 上一回已經把這台1966年出廠的收音機恢復工作狀態了, 收台, 貓眼調諧顯示, 喇叭發聲, 統統都正常工作了, 先求有階段已經達到, 再求好就是繼續下去, 不斷精進. 期間發生了幾個狀況, 首先是不出聲, 後來證實是輸出變壓器受潮, 初級線圈霉短, 臨時換了一個220V-8V的電源變壓器替代, 結果OK出聲. 再來就是換上幾個22uF/450V的電解電容, 替代原來體積龐大不過已經漏液失效的舊電容, 恢復高壓和濾波功能. 下圖就是貓眼的紀錄圖, 不太明亮但晚上暗燈處明顯可見了, 看過了就高興, 達成心願了.

Feilo-261-11 6E1 tuning indicator tube
Feilo-261-11 6E1 tuning indicator tube

雖然是出聲了, 不過聲音明顯是有失真, 調整TONE更明顯. 再求好的意思就是先把這個問題解決. 要怎樣做呢 ? 原來這個收音機的喇叭輸出端因為設計有 FEEDBACK, 部分訊號會回傳到6P1的7腳再做放大並且控制音調, 所以輸出變壓器的初級或次級線圈的兩個線頭, 其中一組必須對調, 就可以排除音調調整自激震盪的問題. 下圖是圍繞 6P1 的放大線路, 按照原物畫出來, 51 OHM / 0.5W 的電阻就是陰極電阻.

上海飛樂 261-11 六燈收音機 6P1
上海飛樂 261-11 六燈收音機 6P1

輸出變壓器, 對調兩個線頭的結果, 調整TONE的失真問題馬上得到解決

上海飛樂 261-11 六燈收音機 6P1
上海飛樂 261-11 六燈收音機 6P1

這是其中一本書上面的提示, 實驗後果然如其所說.

上海飛樂 261-11 六燈收音機 6P1
上海飛樂 261-11 六燈收音機 6P1

記錄檔中, 音調控制和聲音失真的現象, 這是沒有解決問題以前的紀錄檔, 那嘶吼尖叫的聲音聽起來很難過.

h_ttps://youtu.be/gXC1weRZVb4

對調了輸出變壓器的線頭, 聲音的表現是改善了, 音調控制問題解決了, 那就繼續請教別人和繼續理解和讀書, 因為換了輸出變壓器, 整個放大系統發生了改變, 6P1 的靜態工作點也不再是設計的樣子. 不過途中並沒有得到直接或很好文字幫助全面理解. 首先, 真空管 6P1 是音頻放大元件, 按照原機的實物連線, 畫出來一個接線圖, 再把它翻譯成電路圖 (SCHEMATIC), 發現跟飛樂261-A的電路圖完全不同. 6P1 據說是 束射四極管, 按照實物來看, 設計連結的方法是接成 三極管 的放大電路, 據說是用了 SELF-BIAS, 自偏壓的供電方法. 所以有一個陰極電阻和20UF的電解電容並聯, 一頭接6P1陰極, 另外一頭接GND. 後來看到另外一個紅燈711的電路圖, 還有飛樂265-8, 也是上海無線電二廠的出品, 線路圖在 6P1 的部分比較接近 261-11, 因此也作為參考閱讀.

紅燈711-SCHEMATIC
紅燈711-SCHEMATIC
feilo-265-8-shematic
feilo-265-8-shematic

看完了一大堆的說明或文字, 還是有看沒有懂

http://www.crystalradio.cn/thread-955080-1-1.html

http://www.crystalradio.cn/thread-781753-5-1.html

繼續看書, 徹底理解後, 終於明白了這個 SELF-BIAS 的設計, 以上看過的並沒有完整或很有系統地加以說明, 所以看過後只知道所以言而不懂所以然, 意思就是好的老師帶你上天堂, 一般的老師帶你住套房, 或許沒有基礎的話看完就一直是霧裡看花, 也許覺得其中的說法並不完全.

開讀何謂 SELF-BIAS, 看過自己畫的電路圖, 再讀完這兩篇, 算是徹底理解了.

原文1, SF801的電路詳細解析!(文/李孟育), 在這裡 http://www.hitonaudio.com/forum_oneissue.php?category=technology&mi=504

原文2, 电子管音频放大器技术基础(十二)-电子管功放的特色. http://wenku.baidu.com/view/97a2b631b90d6c85ec3ac6b1.html

為免網頁失效, 各打印一個PDF存檔於此,

SF801的電路詳細解析(文李孟育).pdf

电子管音频放大器技术基础(十二)-电子管功放的特色.pdf

既然學有所悟, 當然要繼續看看原機為甚麼用了51 OHM的陰極電阻, 也需要進一步理解, 去掉6Z4這樣耗電的供電整流管, 用纖細高效率的當代二極體1N4007替代後, 整體電壓升高, 6P1超出核定電流而熱量大增, 還有工作點偏移, 不在CLASS-A設計範圍而導致聲音失真的各種問題. 這個課題解決後, 相信對真空管的電路設計會有更大的進步. 估計改變陰極電阻就有機會改善聲音, 但是不要忘記輸出變壓器是替代品, 能夠發展到聲音多好, 拭目以待.

怎麼突然發現, 研習收音機怎麼跟看了跟 HIFI HI-END 搭上邊了, 難道走火入魔……!? 迷上了所謂的 HIFI….當然不會, 只是希望一直面向最高的境界, 不斷精進, CONTINUOUS IMPROVEMENT.

不用電的 AM FM 收音機, Crystal Radio, 600uA – 500uA, under the broadcasting antenna

http://wp.me/ph3BR-1Nu

 

2016-10-10, 雙十節假期, 剛好是重陽節翌日, 登高一呼.

實驗不用電的收音機, 新裝好的 bristle antenna, 果然電流高到破表, 從來沒看過這麼高, 600uA以上.

是不是 FM 發射天線呢 ?

neo_fm-broadcasting-antenna

 

FM xtal radio, current 600uA

neo_fm-xtal-600ua

 

AM xtal radio, current 500uA

neo_am-xtal-500ua

Imitate MagicTV remote control, only for CH+ and CH-

http://wp.me/ph3BR-1N8

 

只有8个按钮的客制化遥控器

Arduino IR transceiver upgrade
Arduino IR transceiver upgrade

 

 

初阶的实验, 妈妈面对5个遥控器和一堆按键, 开电视开音响等等的步骤很麻烦. 自己出门一段时间后, 回去其实也不会用的, 因为都没用过. 这个是需要的开端.

工业世界里面有种东西叫做 PLC (Programmable Logic Controller), 据说它的操作原理很简单, 设定完毕, 它会按顺序接通一堆开关, 目的是有秩序地做一些控制的动作. 这个是现实的应用范例.

发现了这个现实后, 就想起来了, 如果可以用小电脑/微控制器, 模仿各个遥控器的某几个按键, 然后按照顺序, 发出红外线的讯号, 按顺序打开 电视/音响/电视盒/扩音机等等, 然后选输入讯号/选台/调整音量等等等等. 使用者只要按一个键, 然后等一下, 就看到预定的那台了……好像是美好的梦想.

既然有了梦想, 也有实际的需要, 也有了小工具, 也有了一些基础, 那就做吧.

有了轮子, 改良轮子总比再次发明轮子来的容易, 所以抄了一下人家做过的, 然后自己改良一下, 配合自己需要. 无意间看了一帖子, 然后抄了这个, http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2297301

半天时间做好了, 只有8个按钮的客制化遥控器.

LeTV 的开机选台大致还可以, 继续测试发现, 遥控 MagicTV MTV7000, CH+ 或 CH- 按下去时, APPLE TV 的 LED 灯会闪烁但没有动作, 意思就是这个模仿的遥控发射干扰了它. 用MTV7000的原厂遥控器并没这现象. 而且离开2米, 基本上没办法遥控…..这个谜团呀. 赶着出门, 就先放着加减用再说.

过了几个月回去, 其实状况依然, 再拿出来研究一下, 重新看看 DATASHEET.

红外线发射管是 TSIP7601, VISHAY 出品, 品质有保证, 波长925纳米, 150mA, Vf 1.3- 1.8V, 20mW/sr

学习遥控码用的红外线模组是 38KHZ 的HS0038B, 800bit/sec, 也是大厂出品, 基本上不担心品质.

ARDUINO 驱动 TSIP7601 发射模仿的遥控讯号, 100 OHM 限流电阻, 应该是勉强可用但不够亮的. 拍了个照片, 对比原厂遥控器, 看来TSIP7601真的很微弱的红外光发送.

下图左边就是TSIP7601微弱的紫色光芒, 右边的那个原厂的还是两个LED发射紫色光芒, 亮爆了.

IR remote
IR remote

 

 

 

至于学习遥控码不可靠的结果, 这次出动逻辑分析仪, 同时捕捉原厂遥控的发射讯号, 还有模仿器的发射讯号, 比对后整个就是完全不同, 看来是人家写的 LIBRARY 对这个遥控器的学习有臭虫, 不能用, 必须自己写, 巧合的是, 距离够近就勉强可以, 所以APPLE TV 也收到误码. 这真是玄….

 

 

compare-ir-output-and-mrd701-reception

途中发现, 如果用 MRD701 做接收器, 居然自动过滤了 38KHZ 的载波, 输出讯号完全是纯粹控制码, 虽然时间长度有些差别, 不过控制码95%是接近的, 真的有点意外, 或许 MRD701的反应速度慢, 节间电容比较大, 配合10K的限流电阻自然成了 RC路滤波器, 过滤了38KHZ的调制讯号.

有空再继续研究, 现阶段是要把红外线的输出强度调高, 看看会不会超过1.5米的遥控距离, 迈进实用化, 不然没鸟用, 谁会拿个遥控器来回奔波呢, 不现实嘛.

 

 

2016-OCT-06 update

源碼, 可以下載
arduino sketch

#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>

#include "io.h"
IRsend irsend;

#define LED 13  //pin 13, LED conected

// xiaolaba, xiaolaba.wordpress.com
// init, 2016-JUN-10
// last update, 2016-OCT-06
// file name : myIR_remote.inovoid setup() {
  //start serial connection
  Serial.begin(115200);
  //configure pin A0-A5 as an input and enable the internal pull-up resistor, for buttons.
  pinMode(A0, INPUT_PULLUP);  // power up button, all units
  pinMode(A1, INPUT_PULLUP);  // Select AppleTV
  pinMode(A2, INPUT_PULLUP);  // Select MagicTV
  pinMode(A3, INPUT_PULLUP);  // Onkyo_V+
  pinMode(A4, INPUT_PULLUP);  // Onkyo_V-
  pinMode(A5, INPUT_PULLUP);  // MAgicTV CH+
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // MAgicTV CH-
  
  
  pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop() {
  //read the pushbutton value into a variable
  int sensorVal = digitalRead(2);
  //print out the value of the pushbutton
 // Serial.println(sensorVal);

  // Keep in mind the pullup means the pushbutton's
  // logic is inverted. It goes HIGH when it's open,
  // and LOW when it's pressed. Turn on pin 13 when the
  // button's pressed, and off when it's not:
  if (sensorVal == HIGH) {
    digitalWrite(LED, LOW);
  } else {
    digitalWrite(LED, HIGH);
    power_up ();
  }

  sensorVal = digitalRead(A0);
  if (sensorVal == LOW) Onkyo_AppleTV();

  sensorVal = digitalRead(A1);
  if (sensorVal == LOW) Onkyo_MagicTV();

  sensorVal = digitalRead(A2);
  if (sensorVal == LOW) Onkyo_VOL_UP();

  sensorVal = digitalRead(A3);
  if (sensorVal == LOW) Onkyo_VOL_DOWN();

  sensorVal = digitalRead(A5);
  if (sensorVal == LOW) MagicTV_CH_UP ();

  sensorVal = digitalRead(A4);
  if (sensorVal == LOW) MagicTV_CH_DOWN ();
    
}


void power_up (){
    LeTV_POWER();
    LeTV_VOL_DOWN(); LeTV_VOL_DOWN(); LeTV_VOL_DOWN(); LeTV_VOL_DOWN();
    //delay(15000); // LeTV power up, another pause 15 sec
    delay(15000);   // LeTV power up, another pause 25 sec, 2016-09-21
    LeTV_SOURCE(); delay(6000); Serial.println(F("6 sec, await and select HDMI1, as MagicTV input signal"));
    LeTV_DOWN();
    LeTV_DOWN();
    LeTV_DOWN();
    LeTV_DOWN();
    LeTV_DOWN();
    LeTV_OK(); //HDMI1, HTDV
    Onkyo_MagicTV();  
}


void MagicTV_CH_UP (){
  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.println(F("MagicTV CH+, await 1 sec"));
  irsend.sendNEC(0x1B546897,32);
  delay(50);  //2016-10-06 add
  irsend.sendNEC(0x1B546897,32);
  delay(50);  //2016-10-06 add
  irsend.sendNEC(0x1B546897,32);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);   
}

void MagicTV_CH_DOWN () {
  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.println(F("MagicTV CH-, await 1 sec"));
  irsend.sendNEC(0x1B54E817,32);
  delay(50);  //2016-10-06 add
  irsend.sendNEC(0x1B54E817,32);
  delay(50);  //2016-10-06 add
  irsend.sendNEC(0x1B54E817,32);    
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);   
}


void LeTV_POWER(){
  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.println(F("LeTV POWER button is pressed, await 35 seconds for init"));
  irsend.sendNEC(0x32A650AF,32);
  delay(35000); 35 sec
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}

void LeTV_SOURCE(){
  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.println(F("LeTV SOURCE button is pressed, await 1.5 sec"));
  irsend.sendNEC(0x32A630CF,32);
  delay(1500);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}

void LeTV_VOL_UP(){
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("LeTV Volume UP, await 1 sec"));
  irsend.sendNEC(0x32A6A857,32);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}

void LeTV_VOL_DOWN(){
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("LeTV Volume DOWN, await 1 sec"));
  irsend.sendNEC(0x32A638C7,32);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}


void LeTV_UP(){
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("LeTV UP, await 1 sec"));
  irsend.sendNEC(0x32A6D02F,32);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}

void LeTV_DOWN(){
  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.println(F("LeTV DOWN, await 1 sec"));
  irsend.sendNEC(0x32A6708F,32);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}

void LeTV_OK(){
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("LeTV OK, await 1 sec"));
  irsend.sendNEC(0x32A6B04F,32);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}


void Onkyo_VOL_UP(){
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("Onkyo Volume up"));
  irsend.sendNEC(0x4BB640BF,32);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}

void Onkyo_VOL_DOWN(){
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("Onkyo Volume down"));
  irsend.sendNEC(0x4BB6C03F,32);
  digitalWrite(LED, HIGH);  
}

void Onkyo_AppleTV() {
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("Onkyo_AppleTV_selected"));
  irsend.sendNEC(0x4BB6B04F,32); // Onkyo Game button
  digitalWrite(LED, HIGH);    
}

void Onkyo_MagicTV() {
  digitalWrite(LED, LOW);  
  Serial.println(F("Onkyo_MagicTV_selected"));  //
  irsend.sendNEC(0x4B3631CE,32);  //Onkyo BD/DVD button
  digitalWrite(LED, HIGH);    
}

 

io.h

//file name : io.h
#define IRLedGnd 4           // IR LED Gnd pin
#define VccPin 5             // IR receiver VccPin
#define GndPin 6             // IR receiver Gnd pin
#define RECV_PIN 7           // IR receiver data pin

 

hex, no boot loader

:100000000C9411010C9439010C9439010C943901B0
:100010000C9439010C9439010C9439010C941D0590
:100020000C9439010C9439010C9439010C94390168
:100030000C9439010C9439010C9439010C94390158
:100040000C94D3040C9439010C94A1040C947B04FB
:100050000C9439010C9439010C9439010C94390138
:100060000C9439010C9439014C65545620566F6C30
:10007000756D6520444F574E2C206177616974205F
:100080003120736563004C65545620444F574E2C05
:10009000206177616974203120736563004F6E6B56
:1000A000796F5F4D6167696354565F73656C656313
:1000B0007465640000000000240027002A0000008E
:1000C0000000250028002B0000000000230026006F
:1000D00029000404040404040404020202020202CB
:1000E00003030303030301020408102040800102FC
:1000F000040810200102040810200000000800027B
:1001000001000003040700000000000000004C652F
:10011000545620504F57455220627574746F6E20AC
:10012000697320707265737365642C2061776169EF
:1001300074203335207365636F6E647320666F724D
:1001400020696E6974004C65545620534F555243D4
:100150004520627574746F6E2069732070726573C8
:100160007365642C20617761697420312E352073AA
:100170006563004C655456204F4B2C2061776169B4
:10018000742031207365630036207365632C206111
:100190007761697420616E642073656C6563742097
:1001A00048444D49312C204D61676963545620699C
:1001B0006E707574004F6E6B796F5F4170706C6517
:1001C00054565F73656C6563746564004F6E6B793C
:1001D0006F20566F6C756D65207570004F6E6B7972
:1001E0006F20566F6C756D6520646F776E004D6182
:1001F00067696354562043482B2C206177616974EA
:10020000203120736563004D616769635456204354
:10021000482D2C206177616974203120736563005B
:10022000A20711241FBECFEFD8E0DEBFCDBF11E083
:10023000A0E0B1E0E8EBFFE002C005900D92A43130
:10024000B107D9F722E0A4E1B1E001C01D92AC38BA
:10025000B207E1F711E0C1E1D1E004C02197FE014E
:100260000E94CF07C031D107C9F70E94D7050C946F
:10027000DA070C940000CF92DF92EF92FF920F9377
:100280001F93CF93DF936C017A018B01C0E0D0E024
:10029000CE15DF0589F0D8016D918D01D601ED9164
:1002A000FC910190F081E02DC6010995892B11F494
:1002B0007E0102C02196ECCFC701DF91CF911F9143
:1002C0000F91FF90EF90DF90CF9008950F931F93C1
:1002D000CF93DF938C01C0E0D0E0F801EC0FFD1F5D
:1002E0006491662371F0E091EF01F091F0010190CB
:1002F000F081E02D8FEE91E00995892B11F0219688
:10030000ECCF42E050E060E171E08FEE91E00E94BE
:100310003B018C0F9D1FDF91CF911F910F9108958D
:10032000FC01918D828D981761F0828DDF01A80FFD
:10033000B11D5D968C91928D9F5F9F73928F90E01F
:1003400008958FEF9FEF0895FC01918D828D98178E
:1003500031F0828DE80FF11D858D90E008958FEFCB
:100360009FEF0895FC01918D228D892F90E0805C94
:100370009F4F821B91098F73992708958FEE91E00B
:100380000E94B20121E0892B09F420E0822F089518
:10039000FC01848DDF01A80FB11DA35ABF4F2C9122
:1003A000848D90E001968F739927848FA689B789F1
:1003B0002C93A089B1898C9180648C93938D848DCA
:1003C000981306C00288F389E02D80818F7D808399
:1003D0000895EF92FF920F931F93CF93DF93EC0159
:1003E00081E0888F9B8D8C8D981305C0E889F989F1
:1003F000808185FD24C0F62E0B8D10E00F5F1F4F0E
:100400000F731127E02E8C8DE8120CC00FB607FC7D
:10041000FACFE889F989808185FFF5CFCE010E9466
:10042000C801F1CF8B8DFE01E80FF11DE35AFF4F9C
:10043000F0820B8FEA89FB898081806207C0EE8998
:10044000FF896083E889F98980818064808381E005
:1004500090E0DF91CF911F910F91FF90EF90089561
:10046000CF93DF93EC01888D8823C9F0EA89FB895B
:10047000808185FD05C0A889B9898C9186FD0FC052
:100480000FB607FCF5CF808185FFF2CFA889B98927
:100490008C9185FFEDCFCE010E94C801E7CFDF919F
:1004A000CF91089580E090E0892B29F00E94BE0151
:1004B00081110C9400000895833081F028F481307C
:1004C00099F08230A1F008958730A9F08830B9F012
:1004D0008430D1F4809180008F7D03C080918000B2
:1004E0008F7780938000089584B58F7702C084B59C
:1004F0008F7D84BD08958091B0008F7703C0809177
:10050000B0008F7D8093B0000895CF93DF93282FA4
:1005100030E0F901E650FF4F8491F901EA51FF4FB5
:10052000D491F901EE52FF4FC491CC2391F0811187
:100530000E945C02EC2FF0E0EE0FFF1FE853FF4F2C
:10054000A591B491EC91ED2381E090E021F480E05D
:1005500002C080E090E0DF91CF9108951F93CF9388
:10056000DF93282F30E0F901E650FF4F8491F90125
:10057000EA51FF4FD491F901EE52FF4FC491CC23C1
:10058000C9F0162F81110E945C02EC2FF0E0EE0FF3
:10059000FF1FE254FF4FA591B4918FB7F89411114A
:1005A00005C09C91ED2FE095E92302C0EC91ED2B65
:1005B000EC938FBFDF91CF911F910895CF93DF937D
:1005C00090E0FC01EA51FF4F2491FC01EE52FF4FF5
:1005D0008491882361F190E0880F991FFC01EC540D
:1005E000FF4FC591D491FC01E254FF4FA591B49106
:1005F000611109C09FB7F894888120958223888370
:10060000EC912E230BC0623061F49FB7F8943881CF
:10061000822F809583238883EC912E2B2C939FBF70
:1006200006C08FB7F894E8812E2B28838FBFDF9107
:10063000CF9108953FB7F8948091EB019091EC0130
:10064000A091ED01B091EE0126B5A89B05C02F3F0A
:1006500019F00196A11DB11D3FBFBA2FA92F982FE8
:100660008827820F911DA11DB11DBC01CD0142E063
:10067000660F771F881F991F4A95D1F708958F92AB
:100680009F92AF92BF92CF92DF92EF92FF926B0157
:100690007C010E941A034B015C01C114D104E104E6
:1006A000F104F1F00E941A03DC01CB0188199909C9
:1006B000AA09BB09883E9340A105B10570F321E06A
:1006C000C21AD108E108F10888EE880E83E0981E6E
:1006D000A11CB11CC114D104E104F10419F7DDCF50
:1006E000FF90EF90DF90CF90BF90AF909F908F9052
:1006F00008958F929F92AF92BF92CF92DF92EF9226
:10070000FF926B017C010E941A034B015C0184E0A3
:10071000C81AD108E108F108C80CD91CEA1CFB1C56
:10072000C814D904EA04FB0438F40E941A0386169C
:100730009706A806B906C8F30E941A036C157D0532
:100740008E059F05C8F3FF90EF90DF90CF90BF908C
:10075000AF909F908F9008952091B00020622093D9
:10076000B000009751F0BC0180E090E06530710569
:100770008105910510F00C94790308958F929F9252
:10078000AF92BF92CF92DF92EF92FF92CF93DF931F
:100790004B015C011092700061E083E00E94DE0278
:1007A00060E083E00E94AE0281E08093B00089E0C7
:1007B0008093B10082ED8093B30086E48093B4000F
:1007C00088E293E20E94AC038091B0008F7D809319
:1007D000B00064E971E180E090E00E947903C0E23A
:1007E000D0E0C12CD12CE12C90E8F92ED701C60124
:1007F00088219921AA21BB21892B8A2B8B2B71F06F
:1008000080E392E00E94AC038091B0008F7D8093E2
:10081000B0006AE976E080E090E00DC080E392E00D
:100820000E94AC038091B0008F7D8093B00060E3A4
:1008300072E080E090E00E947903F694E794D79408
:10084000C794219799F680E392E00E94AC038091CF
:10085000B0008F7D8093B000DF91CF91FF90EF903B
:10086000DF90CF90BF90AF909F908F90089560E001
:100870008DE00E94AE028DE990E00E9466016EEC70
:1008800071E386E39BE40E94BE0361E08DE00C947B
:10089000AE0260E08DE00E94AE0286E890E00E9429
:1008A00066016FE870E786EA92E30E94BE0368EE95
:1008B00073E080E090E00E943F0361E08DE00C94E3
:1008C000AE0260E08DE00E94AE0288E690E00E94F9
:1008D000660167EC78E386EA92E30E94BE0368EE65
:1008E00073E080E090E00E943F0361E08DE00C94B3
:1008F000AE020E94D5071F920F920FB60F921124DD
:100900002F933F934F935F936F937F938F939F9317
:10091000AF93BF93EF93FF938FEE91E00E94C801D6
:10092000FF91EF91BF91AF919F918F917F916F91C7
:100930005F914F913F912F910F900FBE0F901F909D
:1009400018951F920F920FB60F9211242F938F9329
:100950009F93EF93FF93E091FF01F091000280815C
:10096000E0910502F091060282FD12C09081809113
:1009700008028F5F8F7320910902821751F0E09176
:100980000802F0E0E151FE4F958F8093080201C00C
:100990008081FF91EF919F918F912F910F900FBECA
:1009A0000F901F9018951F920F920FB60F9211245F
:1009B0002F933F938F939F93AF93BF938091E701C2
:1009C0009091E801A091E901B091EA013091E6012E
:1009D00023E0230F2D3720F40196A11DB11D05C082
:1009E00026E8230F0296A11DB11D2093E6018093F6
:1009F000E7019093E801A093E901B093EA018091A7
:100A0000EB019091EC01A091ED01B091EE01019606
:100A1000A11DB11D8093EB019093EC01A093ED011A
:100A2000B093EE01BF91AF919F918F913F912F9124
:100A30000F900FBE0F901F9018951F920F920FB638
:100A40000F9211242F933F934F935F936F937F9354
:100A50008F939F93AF93BF93EF93FF938091150173
:100A60000E9485022091190130911A012F5F3F4F9A
:100A700030931A012093190190911801953618F0BE
:100A800096E090931401909114019430C9F128F4E8
:100A9000923069F09330D1F05EC0953009F451C0C6
:100AA000963009F058C091E09093E50151C0811152
:100AB00052C02091190130911A012436310508F4F1
:100AC00042C01092E501109218011CC0813009F05B
:100AD00042C0E091180191E09E0F90931801F0E060
:100AE0002091190130911A01EE0FFF1FEC5EFE4FAD
:100AF0003087278310921A011092190194E029C0BF
:100B0000811117C0E091180191E09E0F9093180198
:100B1000F0E02091190130911A01EE0FFF1FEC5EF9
:100B2000FE4F3087278310921A011092190193E02B
:100B300010C02091190130911A012536310558F065
:100B400007C0811108C010921A011092190103C048
:100B500095E090931401909117019923B9F08111B8
:100B60000AC080911601882321F08091160161E06E
:100B700009C02D9A0BC080911601882331F0809115
:100B8000160160E00E94AE0201C02D98FF91EF9126
:100B9000BF91AF919F918F917F916F915F914F9195
:100BA0003F912F910F900FBE0F901F901895789442
:100BB00084B5826084BD84B5816084BD85B5826062
:100BC00085BD85B5816085BD80916E008160809313
:100BD0006E0010928100809181008260809381007C
:100BE000809181008160809381008091800081608C
:100BF000809380008091B10084608093B1008091E7
:100C0000B00081608093B00080917A00846080930E
:100C10007A0080917A00826080937A0080917A00D5
:100C2000816080937A0080917A00806880937A0056
:100C30001092C100E091FF01F091000282E08083F8
:100C4000E091FB01F091FC011082E091FD01F09137
:100C5000FE0180E1808310920702E0910302F0918F
:100C6000040286E08083E0910102F091020280811B
:100C700080618083E0910102F091020280818860AE
:100C80008083E0910102F09102028081806880837C
:100C9000E0910102F091020280818F7D808362E009
:100CA0008EE00E94DE0262E08FE00E94DE0262E0DF
:100CB00080E10E94DE0262E081E10E94DE0262E0E9
:100CC00082E10E94DE0262E083E10E94DE0262E0D5
:100CD00082E00E94DE0261E08DE00E94DE0282E09E
:100CE0000E948502019729F460E08DE00E94AE0227
:100CF00070C061E08DE00E94AE0260E08DE00E9475
:100D0000AE028EE091E00E9466016FEA70E586EA2D
:100D100092E30E94BE0368EB78E880E090E00E94D6
:100D20003F0361E08DE00E94AE020E9461040E94D8
:100D300061040E9461040E94610468E97AE380E032
:100D400090E00E943F0360E08DE00E94AE0286E4E6
:100D500091E00E9466016FEC70E386EA92E30E94E4
:100D6000BE036CED75E080E090E00E943F0361E01F
:100D70008DE00E94AE0260E777E180E090E00E94A3
:100D80003F0388E891E00E9466010E9449040E94A6
:100D900049040E9449040E9449040E94490460E0F9
:100DA0008DE00E94AE0283E791E00E9466016FE44D
:100DB00070EB86EA92E30E94BE0368EE73E080E087
:100DC00090E00E943F0361E08DE00E94AE020E942D
:100DD00037048EE00E948502892B91F460E08DE05B
:100DE0000E94AE0285EB91E00E9466016FE470EB19
:100DF00086EB9BE40E94BE0361E08DE00E94AE02A0
:100E00008FE00E948502892B11F40E94370480E153
:100E10000E948502892B91F460E08DE00E94AE0271
:100E20008CEC91E00E9466016FEB70E486EB9BE432
:100E30000E94BE0361E08DE00E94AE0281E10E944B
:100E40008502892B91F460E08DE00E94AE028CED6A
:100E500091E00E9466016FE370EC86EB9BE40E94D8
:100E6000BE0361E08DE00E94AE0283E10E94850234
:100E7000892B81F560E08DE00E94AE028EEE91E05C
:100E80000E94660167E978E684E59BE10E94BE0363
:100E900062E370E080E090E00E943F0367E978E65B
:100EA00084E59BE10E94BE0362E370E080E090E095
:100EB0000E943F0367E978E684E59BE10E94BE0358
:100EC00068EE73E080E090E00E943F0361E08DE017
:100ED0000E94AE0282E10E948502892B81F560E0CA
:100EE0008DE00E94AE0287E092E00E94660167E119
:100EF00078EE84E59BE10E94BE0362E370E080E04F
:100F000090E00E943F0367E178EE84E59BE10E9458
:100F1000BE0362E370E080E090E00E943F0367E17F
:100F200078EE84E59BE10E94BE0368EE73E080E00A
:100F300090E00E943F0361E08DE00E94AE020E94BB
:100F40005202CDCEEFEEF1E01382128288EE93E0F2
:100F5000A0E0B0E084839583A683B78384E091E02A
:100F60009183808385EC90E09587848784EC90E082
:100F70009787868780EC90E0918B808B81EC90E066
:100F8000938B828B82EC90E0958B848B86EC90E047
:100F9000978B868B118E128E138E148E0895EE0F02
:100FA000FF1F0590F491E02D099481E090E0F89402
:080FB0000C94DA07F894FFCF5E
:100FB80000000000E9013B01B2019001A4013002E8
:040FC8000D0A00000E
:00000001FF

 

hex, with loader

:100000000C9411010C9439010C9439010C943901B0
:100010000C9439010C9439010C9439010C941D0590
:100020000C9439010C9439010C9439010C94390168
:100030000C9439010C9439010C9439010C94390158
:100040000C94D3040C9439010C94A1040C947B04FB
:100050000C9439010C9439010C9439010C94390138
:100060000C9439010C9439014C65545620566F6C30
:10007000756D6520444F574E2C206177616974205F
:100080003120736563004C65545620444F574E2C05
:10009000206177616974203120736563004F6E6B56
:1000A000796F5F4D6167696354565F73656C656313
:1000B0007465640000000000240027002A0000008E
:1000C0000000250028002B0000000000230026006F
:1000D00029000404040404040404020202020202CB
:1000E00003030303030301020408102040800102FC
:1000F000040810200102040810200000000800027B
:1001000001000003040700000000000000004C652F
:10011000545620504F57455220627574746F6E20AC
:10012000697320707265737365642C2061776169EF
:1001300074203335207365636F6E647320666F724D
:1001400020696E6974004C65545620534F555243D4
:100150004520627574746F6E2069732070726573C8
:100160007365642C20617761697420312E352073AA
:100170006563004C655456204F4B2C2061776169B4
:10018000742031207365630036207365632C206111
:100190007761697420616E642073656C6563742097
:1001A00048444D49312C204D61676963545620699C
:1001B0006E707574004F6E6B796F5F4170706C6517
:1001C00054565F73656C6563746564004F6E6B793C
:1001D0006F20566F6C756D65207570004F6E6B7972
:1001E0006F20566F6C756D6520646F776E004D6182
:1001F00067696354562043482B2C206177616974EA
:10020000203120736563004D616769635456204354
:10021000482D2C206177616974203120736563005B
:10022000A20711241FBECFEFD8E0DEBFCDBF11E083
:10023000A0E0B1E0E8EBFFE002C005900D92A43130
:10024000B107D9F722E0A4E1B1E001C01D92AC38BA
:10025000B207E1F711E0C1E1D1E004C02197FE014E
:100260000E94CF07C031D107C9F70E94D7050C946F
:10027000DA070C940000CF92DF92EF92FF920F9377
:100280001F93CF93DF936C017A018B01C0E0D0E024
:10029000CE15DF0589F0D8016D918D01D601ED9164
:1002A000FC910190F081E02DC6010995892B11F494
:1002B0007E0102C02196ECCFC701DF91CF911F9143
:1002C0000F91FF90EF90DF90CF9008950F931F93C1
:1002D000CF93DF938C01C0E0D0E0F801EC0FFD1F5D
:1002E0006491662371F0E091EF01F091F0010190CB
:1002F000F081E02D8FEE91E00995892B11F0219688
:10030000ECCF42E050E060E171E08FEE91E00E94BE
:100310003B018C0F9D1FDF91CF911F910F9108958D
:10032000FC01918D828D981761F0828DDF01A80FFD
:10033000B11D5D968C91928D9F5F9F73928F90E01F
:1003400008958FEF9FEF0895FC01918D828D98178E
:1003500031F0828DE80FF11D858D90E008958FEFCB
:100360009FEF0895FC01918D228D892F90E0805C94
:100370009F4F821B91098F73992708958FEE91E00B
:100380000E94B20121E0892B09F420E0822F089518
:10039000FC01848DDF01A80FB11DA35ABF4F2C9122
:1003A000848D90E001968F739927848FA689B789F1
:1003B0002C93A089B1898C9180648C93938D848DCA
:1003C000981306C00288F389E02D80818F7D808399
:1003D0000895EF92FF920F931F93CF93DF93EC0159
:1003E00081E0888F9B8D8C8D981305C0E889F989F1
:1003F000808185FD24C0F62E0B8D10E00F5F1F4F0E
:100400000F731127E02E8C8DE8120CC00FB607FC7D
:10041000FACFE889F989808185FFF5CFCE010E9466
:10042000C801F1CF8B8DFE01E80FF11DE35AFF4F9C
:10043000F0820B8FEA89FB898081806207C0EE8998
:10044000FF896083E889F98980818064808381E005
:1004500090E0DF91CF911F910F91FF90EF90089561
:10046000CF93DF93EC01888D8823C9F0EA89FB895B
:10047000808185FD05C0A889B9898C9186FD0FC052
:100480000FB607FCF5CF808185FFF2CFA889B98927
:100490008C9185FFEDCFCE010E94C801E7CFDF919F
:1004A000CF91089580E090E0892B29F00E94BE0151
:1004B00081110C9400000895833081F028F481307C
:1004C00099F08230A1F008958730A9F08830B9F012
:1004D0008430D1F4809180008F7D03C080918000B2
:1004E0008F7780938000089584B58F7702C084B59C
:1004F0008F7D84BD08958091B0008F7703C0809177
:10050000B0008F7D8093B0000895CF93DF93282FA4
:1005100030E0F901E650FF4F8491F901EA51FF4FB5
:10052000D491F901EE52FF4FC491CC2391F0811187
:100530000E945C02EC2FF0E0EE0FFF1FE853FF4F2C
:10054000A591B491EC91ED2381E090E021F480E05D
:1005500002C080E090E0DF91CF9108951F93CF9388
:10056000DF93282F30E0F901E650FF4F8491F90125
:10057000EA51FF4FD491F901EE52FF4FC491CC23C1
:10058000C9F0162F81110E945C02EC2FF0E0EE0FF3
:10059000FF1FE254FF4FA591B4918FB7F89411114A
:1005A00005C09C91ED2FE095E92302C0EC91ED2B65
:1005B000EC938FBFDF91CF911F910895CF93DF937D
:1005C00090E0FC01EA51FF4F2491FC01EE52FF4FF5
:1005D0008491882361F190E0880F991FFC01EC540D
:1005E000FF4FC591D491FC01E254FF4FA591B49106
:1005F000611109C09FB7F894888120958223888370
:10060000EC912E230BC0623061F49FB7F8943881CF
:10061000822F809583238883EC912E2B2C939FBF70
:1006200006C08FB7F894E8812E2B28838FBFDF9107
:10063000CF9108953FB7F8948091EB019091EC0130
:10064000A091ED01B091EE0126B5A89B05C02F3F0A
:1006500019F00196A11DB11D3FBFBA2FA92F982FE8
:100660008827820F911DA11DB11DBC01CD0142E063
:10067000660F771F881F991F4A95D1F708958F92AB
:100680009F92AF92BF92CF92DF92EF92FF926B0157
:100690007C010E941A034B015C01C114D104E104E6
:1006A000F104F1F00E941A03DC01CB0188199909C9
:1006B000AA09BB09883E9340A105B10570F321E06A
:1006C000C21AD108E108F10888EE880E83E0981E6E
:1006D000A11CB11CC114D104E104F10419F7DDCF50
:1006E000FF90EF90DF90CF90BF90AF909F908F9052
:1006F00008958F929F92AF92BF92CF92DF92EF9226
:10070000FF926B017C010E941A034B015C0184E0A3
:10071000C81AD108E108F108C80CD91CEA1CFB1C56
:10072000C814D904EA04FB0438F40E941A0386169C
:100730009706A806B906C8F30E941A036C157D0532
:100740008E059F05C8F3FF90EF90DF90CF90BF908C
:10075000AF909F908F9008952091B00020622093D9
:10076000B000009751F0BC0180E090E06530710569
:100770008105910510F00C94790308958F929F9252
:10078000AF92BF92CF92DF92EF92FF92CF93DF931F
:100790004B015C011092700061E083E00E94DE0278
:1007A00060E083E00E94AE0281E08093B00089E0C7
:1007B0008093B10082ED8093B30086E48093B4000F
:1007C00088E293E20E94AC038091B0008F7D809319
:1007D000B00064E971E180E090E00E947903C0E23A
:1007E000D0E0C12CD12CE12C90E8F92ED701C60124
:1007F00088219921AA21BB21892B8A2B8B2B71F06F
:1008000080E392E00E94AC038091B0008F7D8093E2
:10081000B0006AE976E080E090E00DC080E392E00D
:100820000E94AC038091B0008F7D8093B00060E3A4
:1008300072E080E090E00E947903F694E794D79408
:10084000C794219799F680E392E00E94AC038091CF
:10085000B0008F7D8093B000DF91CF91FF90EF903B
:10086000DF90CF90BF90AF909F908F90089560E001
:100870008DE00E94AE028DE990E00E9466016EEC70
:1008800071E386E39BE40E94BE0361E08DE00C947B
:10089000AE0260E08DE00E94AE0286E890E00E9429
:1008A00066016FE870E786EA92E30E94BE0368EE95
:1008B00073E080E090E00E943F0361E08DE00C94E3
:1008C000AE0260E08DE00E94AE0288E690E00E94F9
:1008D000660167EC78E386EA92E30E94BE0368EE65
:1008E00073E080E090E00E943F0361E08DE00C94B3
:1008F000AE020E94D5071F920F920FB60F921124DD
:100900002F933F934F935F936F937F938F939F9317
:10091000AF93BF93EF93FF938FEE91E00E94C801D6
:10092000FF91EF91BF91AF919F918F917F916F91C7
:100930005F914F913F912F910F900FBE0F901F909D
:1009400018951F920F920FB60F9211242F938F9329
:100950009F93EF93FF93E091FF01F091000280815C
:10096000E0910502F091060282FD12C09081809113
:1009700008028F5F8F7320910902821751F0E09176
:100980000802F0E0E151FE4F958F8093080201C00C
:100990008081FF91EF919F918F912F910F900FBECA
:1009A0000F901F9018951F920F920FB60F9211245F
:1009B0002F933F938F939F93AF93BF938091E701C2
:1009C0009091E801A091E901B091EA013091E6012E
:1009D00023E0230F2D3720F40196A11DB11D05C082
:1009E00026E8230F0296A11DB11D2093E6018093F6
:1009F000E7019093E801A093E901B093EA018091A7
:100A0000EB019091EC01A091ED01B091EE01019606
:100A1000A11DB11D8093EB019093EC01A093ED011A
:100A2000B093EE01BF91AF919F918F913F912F9124
:100A30000F900FBE0F901F9018951F920F920FB638
:100A40000F9211242F933F934F935F936F937F9354
:100A50008F939F93AF93BF93EF93FF938091150173
:100A60000E9485022091190130911A012F5F3F4F9A
:100A700030931A012093190190911801953618F0BE
:100A800096E090931401909114019430C9F128F4E8
:100A9000923069F09330D1F05EC0953009F451C0C6
:100AA000963009F058C091E09093E50151C0811152
:100AB00052C02091190130911A012436310508F4F1
:100AC00042C01092E501109218011CC0813009F05B
:100AD00042C0E091180191E09E0F90931801F0E060
:100AE0002091190130911A01EE0FFF1FEC5EFE4FAD
:100AF0003087278310921A011092190194E029C0BF
:100B0000811117C0E091180191E09E0F9093180198
:100B1000F0E02091190130911A01EE0FFF1FEC5EF9
:100B2000FE4F3087278310921A011092190193E02B
:100B300010C02091190130911A012536310558F065
:100B400007C0811108C010921A011092190103C048
:100B500095E090931401909117019923B9F08111B8
:100B60000AC080911601882321F08091160161E06E
:100B700009C02D9A0BC080911601882331F0809115
:100B8000160160E00E94AE0201C02D98FF91EF9126
:100B9000BF91AF919F918F917F916F915F914F9195
:100BA0003F912F910F900FBE0F901F901895789442
:100BB00084B5826084BD84B5816084BD85B5826062
:100BC00085BD85B5816085BD80916E008160809313
:100BD0006E0010928100809181008260809381007C
:100BE000809181008160809381008091800081608C
:100BF000809380008091B10084608093B1008091E7
:100C0000B00081608093B00080917A00846080930E
:100C10007A0080917A00826080937A0080917A00D5
:100C2000816080937A0080917A00806880937A0056
:100C30001092C100E091FF01F091000282E08083F8
:100C4000E091FB01F091FC011082E091FD01F09137
:100C5000FE0180E1808310920702E0910302F0918F
:100C6000040286E08083E0910102F091020280811B
:100C700080618083E0910102F091020280818860AE
:100C80008083E0910102F09102028081806880837C
:100C9000E0910102F091020280818F7D808362E009
:100CA0008EE00E94DE0262E08FE00E94DE0262E0DF
:100CB00080E10E94DE0262E081E10E94DE0262E0E9
:100CC00082E10E94DE0262E083E10E94DE0262E0D5
:100CD00082E00E94DE0261E08DE00E94DE0282E09E
:100CE0000E948502019729F460E08DE00E94AE0227
:100CF00070C061E08DE00E94AE0260E08DE00E9475
:100D0000AE028EE091E00E9466016FEA70E586EA2D
:100D100092E30E94BE0368EB78E880E090E00E94D6
:100D20003F0361E08DE00E94AE020E9461040E94D8
:100D300061040E9461040E94610468E97AE380E032
:100D400090E00E943F0360E08DE00E94AE0286E4E6
:100D500091E00E9466016FEC70E386EA92E30E94E4
:100D6000BE036CED75E080E090E00E943F0361E01F
:100D70008DE00E94AE0260E777E180E090E00E94A3
:100D80003F0388E891E00E9466010E9449040E94A6
:100D900049040E9449040E9449040E94490460E0F9
:100DA0008DE00E94AE0283E791E00E9466016FE44D
:100DB00070EB86EA92E30E94BE0368EE73E080E087
:100DC00090E00E943F0361E08DE00E94AE020E942D
:100DD00037048EE00E948502892B91F460E08DE05B
:100DE0000E94AE0285EB91E00E9466016FE470EB19
:100DF00086EB9BE40E94BE0361E08DE00E94AE02A0
:100E00008FE00E948502892B11F40E94370480E153
:100E10000E948502892B91F460E08DE00E94AE0271
:100E20008CEC91E00E9466016FEB70E486EB9BE432
:100E30000E94BE0361E08DE00E94AE0281E10E944B
:100E40008502892B91F460E08DE00E94AE028CED6A
:100E500091E00E9466016FE370EC86EB9BE40E94D8
:100E6000BE0361E08DE00E94AE0283E10E94850234
:100E7000892B81F560E08DE00E94AE028EEE91E05C
:100E80000E94660167E978E684E59BE10E94BE0363
:100E900062E370E080E090E00E943F0367E978E65B
:100EA00084E59BE10E94BE0362E370E080E090E095
:100EB0000E943F0367E978E684E59BE10E94BE0358
:100EC00068EE73E080E090E00E943F0361E08DE017
:100ED0000E94AE0282E10E948502892B81F560E0CA
:100EE0008DE00E94AE0287E092E00E94660167E119
:100EF00078EE84E59BE10E94BE0362E370E080E04F
:100F000090E00E943F0367E178EE84E59BE10E9458
:100F1000BE0362E370E080E090E00E943F0367E17F
:100F200078EE84E59BE10E94BE0368EE73E080E00A
:100F300090E00E943F0361E08DE00E94AE020E94BB
:100F40005202CDCEEFEEF1E01382128288EE93E0F2
:100F5000A0E0B0E084839583A683B78384E091E02A
:100F60009183808385EC90E09587848784EC90E082
:100F70009787868780EC90E0918B808B81EC90E066
:100F8000938B828B82EC90E0958B848B86EC90E047
:100F9000978B868B118E128E138E148E0895EE0F02
:100FA000FF1F0590F491E02D099481E090E0F89402
:080FB0000C94DA07F894FFCF5E
:100FB80000000000E9013B01B2019001A4013002E8
:040FC8000D0A00000E
:107E0000112484B714BE81FFF0D085E080938100F7
:107E100082E08093C00088E18093C10086E0809377
:107E2000C20080E18093C4008EE0C9D0259A86E02C
:107E300020E33CEF91E0309385002093840096BBD3
:107E4000B09BFECF1D9AA8958150A9F7CC24DD24C4
:107E500088248394B5E0AB2EA1E19A2EF3E0BF2EE7
:107E6000A2D0813461F49FD0082FAFD0023811F036
:107E7000013811F484E001C083E08DD089C08234E0
:107E800011F484E103C0853419F485E0A6D080C0E4
:107E9000853579F488D0E82EFF2485D0082F10E0AE
:107EA000102F00270E291F29000F111F8ED06801E7
:107EB0006FC0863521F484E090D080E0DECF843638
:107EC00009F040C070D06FD0082F6DD080E0C81688
:107ED00080E7D80618F4F601B7BEE895C0E0D1E017
:107EE00062D089930C17E1F7F0E0CF16F0E7DF06D8
:107EF00018F0F601B7BEE89568D007B600FCFDCFD4
:107F0000A601A0E0B1E02C9130E011968C91119780
:107F100090E0982F8827822B932B1296FA010C0160
:107F200087BEE89511244E5F5F4FF1E0A038BF0790
:107F300051F7F601A7BEE89507B600FCFDCF97BE46
:107F4000E89526C08437B1F42ED02DD0F82E2BD052
:107F50003CD0F601EF2C8F010F5F1F4F84911BD097
:107F6000EA94F801C1F70894C11CD11CFA94CF0C13
:107F7000D11C0EC0853739F428D08EE10CD085E9AC
:107F80000AD08FE07ACF813511F488E018D01DD067
:107F900080E101D065CF982F8091C00085FFFCCF94
:107FA0009093C60008958091C00087FFFCCF809118
:107FB000C00084FD01C0A8958091C6000895E0E648
:107FC000F0E098E1908380830895EDDF803219F02E
:107FD00088E0F5DFFFCF84E1DECF1F93182FE3DFCA
:107FE0001150E9F7F2DF1F91089580E0E8DFEE27F6
:047FF000FF270994CA
:027FFE00040479
:0400000300007E007B
:00000001FF

 

 

 

schematic

Arduino IR transceiver upgrade
Arduino IR transceiver upgrade
Arduino IR transceiver upgrade
Arduino IR transceiver upgrade

 

 

 

 

assembly upgrade

Arduino IR transceiver upgrade
Arduino IR transceiver upgrade

 

Arduino IR transceiver upgrade
Arduino IR transceiver upgrade

 

end

少年无线电爱好者(上册下册) Teenage amateur radio

http://wp.me/ph3BR-1N0

 

抄来的, 不错看, 本地下载, 基本涵盖矿石收音机的和电子管收音机的初阶原理.

1956年印刷的, 不到一元

少年无线电爱好者(下册)

少年无线电爱好者(上册)

 

来源的网址如下,

http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=950297&pid=15105565&page=1&extra=page%3D1#pid15105565

https://pan.baidu.com/s/1mizyPAg

https://pan.baidu.com/s/1slUwJTz

Tube Radio Feilo ShangHai 飛樂 261-11, 收台OK了

http://wp.me/ph3BR-1MR

 

Feilo tube radio 261-11 MW SW1 SW2 receiving
Feilo tube radio 261-11 MW SW1 SW2 receiving

 

 

開始了修復收音機的學習過程 (http://wp.me/ph3BR-1DQ), 想說必須慢慢進步, 也需要有始有終. 雖然是很久才搬出來玩一下, 修復的進度嚴重拖慢, 但不是為了賺錢, 純粹學習的工具和玩具, 慢慢來.

一連串的實驗, 學習, 試驗以後, 今晚有空, 窗外掛了一根約5米長的細軟電線作為天線, 推出窗外離開牆壁1米以上, 收台效果就出來了, 這是玩免電池收音機的心得.

開始試驗收台, 結果, 中波(MW), 短波1 (SW1), 短波2 (SW2) 都收到台, 出聲響台了.

音質不太理想, 可能輸出變壓器不正規, 或者並聯的電容老化有漏電, 或許還有其他小問題, 但整機全部收台就是很大的進展了. 這個3波段的電子管收音機, 1966年出廠後, 50年之後依然能收台, 短波收音, 據老外說法是靠天頂的電離層反射訊號, 太陽光會損耗, 所以白天收不到, 晚上才是收聽短波電台和超長距離的中波電台的理想時間. 果然, 晚上很多短波電台的聲音, 半個地球以外的電台都收到.

 

h_ttps://youtu.be/xmjf_w13t1Q

 

 

 

還沒完美, 也沒有完成, 其實學過以後, 也不覺得很難.

1) 有收台了, 調諧管那俗稱的貓眼沒亮綠色光芒, 咋的 ?

2) 掉出來的那顆390pF的電容, 至今不知道該安裝會去哪裡

3) MW音質不太好, 短波聽起來還好收台也很靈敏不輸半導體收音機. 啥事呢…

待續….

SDR and Hong Kong AM broadcasting preset

http://wp.me/ph3BR-1MH

 

上次在 Shen Zhen 收到中國之聲, 還有BBC整點過報台號, 應該是 RTHK 6轉播的, 所以錄入 SDR, 改了韌體, 預設了 BBC 在這地區的AM電台, 回顧一下上一帖, http://wp.me/ph3BR-1Dp.

後來有上BBC的網站查詢, 原來在亞洲好幾個地方都有轉播 BBC WORLD SERVICE

http://www.bbc.co.uk/worldservice/asiapacific/radio/hongkong_1.shtml

HK 就是 AM675

 

最近有機會到過附近, 順道也實驗 AM / FM 免電池收音機的收聽情況, 還有SDR收聽.

AM收聽則一直很大聲很好.

在黃金海岸酒店, 可以目視青山發射站, 據說距離4.5KM, 據說是FM發射的. FM 收到 “雷霆88.1″, 還有 “香港電台" 等幾個電台廣播. 雖然不確定是啥頻率, 但是確認是收到FM電台廣播沒錯. 因為後來查過, 香港地區在2013年已經公告, AM廣播只剩下三個頻道. 雷霆88.1 只有FM在播送. 本來想說移動往靠近發射站1KM的位置, FM免電池收音機估計會較大聲, 出乎意料, 聲音微弱, 效果變很差, 0.6米長的天線, 測電流居然64uA, 奇怪就是沒聲音. 恢復到1.2米, 電流大約26uA, 還是不好. 慢慢遠離發射點的位置往飯店走, 收聽有恢復正常, 確認是離開發射點遠一些反而效果好了. 這是有待理解的問題.

 

xiaolaba-FM Xtal-loop-current
xiaolaba-FM Xtal-loop-current

 

 

 

 

為了找尋更多資料, 又查到香港的電台廣播頻率說明,

https://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/common/Industry/broadcasting/freq_table_sound_tc.pdf
http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/common/Industry/broadcasting/freq_table_sound_en.pdf

 

後來順道也找了一些網頁, 看看GOOGLE 地圖, 找到了兩個AM發射天線的地點, GOOGLE的衛星照片很明顯看到AM發射天線的那種高高的鐵桿子.

http://www.hkitalk.net/HKiTalk2/forum.php?mod=viewthread&tid=898600&extra=page%3D1&page=1

http://www.panoramio.com/photo/93392861

HK AM Radio TX

AM發射機天線的座標

pinzhou 22.290668, 114.043702
jinshan 22.367710, 114.154036

 

 

頻率表, 這個做得不好, 沒有座標位置一起顯示, 要查很辛苦.

HK AM Radio TX
HK AM Radio TX

 

 

 

既然有了這些新的資料, 不妨把這些已知的電台也預設到 SDR 裡面, 下次有用到就不用慢慢調了.

參考上次的編譯設定, 修改源碼加入新的電台名稱和頻率表, 省略AM1044, 因為這個SDR最高只收到AM900

 

static char pNames[MAXPRESETS][18] =
{
"User", "60JJY", "BPC68.5 CHINA", "BSF77.5 Taiwan", "NBD AP251 Taiwan", "AM531 BCC TW", "AM648 BCC TW", "AM675 RTHK6 BBC",
"AM693 HanShenTW", "AM756 CNR-1 CN",
"AM864 CRHK, "AM563 RTHK3", "AM783 RTHK5", "AM621 RTRK PuTongHua"
};
 
static float pFreqs[MAXPRESETS] =
{
0.f, 60000.f, 68500.f, 77500.f, 251000.f, 531000.f, 648000.f, 675000.f,
693000.f, 756000.f,
864000.f, 563000.f, 783000.f, 621000.f 
};
 
static Mode pModes[MAXPRESETS] =
{
AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM,
AM, AM
AM, AM, AM, AM
};
 
static Bwidth pBws[MAXPRESETS] =
{
Narrow,Narrow,Narrow,Narrow,Narrow,Narrow,Narrow,Narrow,
Narrow,Narrow,
Narrow,Narrow,Narrow,Narrow